Reumatologia

Dr Katarzyna Bartnicka – Masłowska

Reumatologia jest szeroką dziedziną medycyny, zajmującą się schorzeniami reumatycznymi (metabolicznymi, zapalnymi, zwyrodnieniowymi) kości, stawów (układu kostno-stawowego), a także ogólnoustrojowymi stanami zapalnymi tkanki łącznej (kolagenozy).

 

Powszechnie choroby reumatyczne kojarzy się z reumatyzmem, czyli liczną grupą chorób powodującą dolegliwości bólowe ze strony stawów i kości. Istotnie blisko 1/3 pacjentów z objawami kostno-stawowymi może być dotknięta tymi schorzeniami, ale trzeba pamiętać, że choroby reumatyczne to także poważne, przewlekłe zapalenia naczyń i stawów lub uszkodzenia narządów wewnętrznych i skóry. Niektóre z tych schorzeń mają przebieg łagodniejszy, inne mogą prowadzić do znacznego ograniczenia możliwości ruchowych i trwałego kalectwa, a nawet śmierci. Choroby reumatyczne mogą też dotknąć zarówno ludzi starszych, jak i bardzo młodych.

Reumatologia w CM AS-MEDICA:

  • Rozpoznawanie, leczenie chorób reumatycznych oraz zapobieganie ich nawrotom.
  • Konsultacje w zakresie m.in.: przewlekłych zespołów bólowych kostno-stawowych, choroby zwyrodnieniowej stawów, reumatoidalnego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów, łuszczycowego zapalenia stawów.
  • Kolagenozy: toczeń rumieniowaty układowy,  twardzina układowa, zapalenie skórno – mięśniowe, zapalenie wielomięśniowe, zespół Sjögrena, guzkowe zapalenie tętnic.