Pulmonologia – choroby płuc

Dr Barbara Instonajt – Śliwińska

Pulmonolog (inaczej Pneumonolog) czyli specjalista chorób płuc zajmuje się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób układu oddechowego.

 

Zaburzenia układu oddechowego są bardzo częstym problemem populacyjnym. Wynikają one głównie z przyczyn środowiskowych, uwzględniając w tym zarówno zanieczyszczenie środowiska, narażenia w miejscu pracy, infekcje, jak i palenie papierosów. Część chorób powodowana jest także uwarunkowaniami genetycznymi. Biorąc pod uwagę częstość występowania w społeczeństwie, największym problemem w pulmonologii jest przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP), astma, infekcyjne choroby płuc (zapalenia płuc o różnej etiologii, gruźlica), nowotwory płuc, choroby opłucnej oraz inne o mniejszym znaczeniu społecznym (np. sarkoidoza, zwłóknienie płuc). Wieloletnie zaniedbania w diagnostyce i leczeniu przewlekłych chorób układu oddechowego prowadzić może do uszkodzeń innych narządów np. typowym powikłaniem POChP staje się nadciśnienie płucne i nieodwracalne pogorszenie wymiany gazowej oraz uszkodzenie serca.

Pulmonologia w CM AS-MEDICA:

  • Diagnostyka duszności, nawracających infekcji, patologicznych zmian stwierdzonych w radiogramach płuc.
  • Diagnostyka, kontrola i leczenie chorób płuc i oskrzeli: astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), mukowiscydoza, pylica płuc, rozstrzenie oskrzeli, guzy płuc w tym rak płuca, sarkoidoza, śródmiąższowe choroby płuc, zapalenia płuc.
  • Badania spirometryczne.