UWAGA

Z przyczyn niezależnych od Centrum Medycznego AS-MEDICA, program badań przesiewowych raka jelita grubego, został wstrzymany.

Od początku 2022 roku Ministerstwo Zdrowia zaprzestało finansowania w/w programu. Z informacji zamieszczonych na stronach Ministerstwa Zdrowia wynika, iż od 2022 roku za realizację Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego będzie odpowiadał NFZ. Na chwilę obecną prowadzone są prace legislacyjne w tym zakresie.

Mamy nadzieję powrócić do realizacji programu, jak tylko ustalona zostanie dalsza formuła działań diagnostycznych na terenie kraju.

Rejestracja telefoniczna: 42 715 69 21

Skorzystaj z okazji bezpłatnej endoskopii

w ramach Program Badań Przesiewowych raka jelita grubego

Program Badań Przesiewowych raka jelita grubego (PBP) jest zadaniem Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotoworwych. W ramach PBP od 2000 roku wykonywana jest bezpłatna profilaktyczna kolonoskopia.

Celem PBP jest zmniejszenie liczby zachorowań i zgonów z powodu raka jelita grubego.

Rak jelita grubego jest drugim najczęstszym nowotworem złośliwym w Polsce. Każdego roku rozpoznaje się ponad 14 000 nowych przypadków. Rak jelita grubego rozwija się ze zmian łagodnych, tak zwanych polipów. Taka przemiana trwa najczęściej kilkanaście lat. Dlatego też, poddając się badaniu odpowiednio wcześnie i usuwając polipy można zapobiec rozwojowi raka. Wcześnie wykryty rak jest również bardzo często wyleczalny.

Ani polipy, ani rak we wczesnym stadium zazwyczaj nie powodują objawów. Istotą profilaktycznej kolonoskopii jest odnalezienie tych właśnie bezobjawowych jeszcze zmian i o ile to możliwe, ich usunięcie. Takie postępowanie pozwala zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka jelita grubego nawet o 60-90%.

Badanie profilaktyczne ustalono dla osób między 50 a 65 rokiem życia, a w przypadkach szczególnych już od 20 roku życia (informacje poniżej)

Częstość występowania polipów i ryzyko ich zezłośliwienia wzrasta z wiekiem. Znacząca większość nowych zachorowań występuje u osób po 65 roku życia. Objęcie programem kobiet i mężczyzn do 65 roku życia ma na celu wykrycie zmian potencjalnie wyleczalnych. W tym okresie życia 25 % osób ma polipy, a 5 % jest zagrożonych rozwojem raka.

 

Jak wziąć udział w badaniu?

W naszym ośrodku jest możliwość poddania się badaniu bez zaproszenia (w ramach tzw „programu oportunistycznego”), pod warunkiem spełnienia warunków kwalifikujących do Programu:

  • wszystkie osoby w wieku 50 – 65 lat bez objawów takich jak krwawienie z przewodu pokarmowego, biegunka lub zaparcie które pojawiło się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a którego przyczyna nie jest znana, a także chudnięcie lub anemia bez znanej przyczyny.
  • osoby w wieku 40-49 latbez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego.
  • osoby w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha. W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. W ramach Programu Badań Przesiewowych można wykonać tylko pierwsze badanie.
  • osoby w wieku 20-49 lat pochodzące z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej – FAP. W tym przypadku konieczne jest skierowanie (potwierdzenie) z Poradni Genetycznej. W ramach Programu Badań Przesiewowych można wykonać tylko pierwsze badanie.

Do badania nie są kwalifikowane osoby, które miały wykonaną kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat.

Na kolonoskopię profilaktyczną można zapisać się telefonicznie lub osobiście po wypełnieniu ankiety (będącej jednocześnie skierowaniem). Ankieta może być wypełniona samodzielnie lub przez lekarza każdej specjalności. Poniżej znajduje się do pobrania druk ankiety w formacie pdf do wydruku. W trakcie zapisu na badanie otrzymacie Państwo niezbędne informacje dotyczące przygotowania do badania oraz jego przebiegu.

Kliknij poniżej, aby pobrać ankietę.

Wszelkie informacje na temat Programu Badań Przesiewowych wraz z niezbędnymi informacjami dotyczącymi badań kolonoskopowych, znajdują się poniżej.