Pacjenci korzystający z usług CM AS-MEDICA w ramach NFZ (Poradnia POZ) lub abonamentów medycznych naszych partnerów (LUXMED, ENEL-MED, MEDICOVER, POLMED, ALLIANZ, SKOK) mogą rezerwować wizyty na miejscu w recepcji (osobiście i poprzez osoby upoważnione) oraz telefonicznie. Do celów rejestracji usług potrzebne będą podstawowe dane osoby zapisywanej: imię, nazwisko, PESEL oraz określenie płatnika usług (NFZ, abonament).

Pacjenci korzystający z usług w formie pełnej odpłatności, poza powyższymi, mogą dodatkowo rejestrować wybrane wizyty on-line, za pomocą dedykowanego serwisu rejestracji.

System e-rejestracji przewidziany jest jedynie dla pacjentów korzystających z usług medycznych CM AS-MEDICA w formie pełnej odpłatności (opłata wnoszona na miejscu przed wizytą).

Pacjenci korzystający z usług medycznych w ramach abonamentów, mogą rejestrować wizyty tylko telefonicznie lub osobiście, po weryfikacji uprawnień przez rejestratorkę.