Choroby wewnętrzne

Dr Sebastian Warchoł

Konsultacje w szerokim zakresie chorób wewnętrznych, ze szczególnym ukierunkowaniem na choroby naczyń, układu krążenia i zaburzeń naczyniowych mózgu.

 

Dr Sebastian Warchoł od wielu lat zajmuje się pacjentami z chorobami układu krążenia, po przebytych udarach mózgu i epizodach przemijającego niedokrwienia mózgu. Głównym przedmiotem zainteresowania jest właściwa profilaktyka i leczenie u pacjentów z chorobami serca (niewydolność serca, przebyty zawał, arytmie w tym najczęstsza – migotanie przedsionków) oraz cukrzycą (w trakcie leczenia doustnego lub insuliną). Zajmuje się na co dzień diagnostykę dopplerowską, głównie oceną ultrasonograficzną krążenia domózgowego oraz wstępnymi kwalifikacjami do leczenia zabiegowego zwężeń tętnic szyjnych.

 

Na miejscu wykonuje badania USG Doppler układu naczyń domózgowych oraz diagnostyką zaburzeń przepływu w naczyniach tzw. łuku aorty oraz badania przezczaszkowe (miażdżycowe, zapalne i anatomiczne dysfunkcje tętnic szyjnych, kręgowych, podobojczykowych, pachowych, ramiennych).