Centrum Medyczne AS-MEDICA wraz z HRP Care i Urzędem Miasta Łodzi prowadzi projekt PRZEPIS NA ZDROWIE.


Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, Lider Projektu – firma HRP Care Sp z o.o. oraz Centrum Medyczne AS-MEDICA zapraszają do udziału w projekcie dedykowanym osobom, które szukają sposobu na radzenie sobie ze stresem związanym z życiem codziennym, sytuacją rodzinną bądź wypaleniem zawodowym.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY 

Projekt kierowany jest do mieszkańców miasta Łodzi w wieku aktywności zawodowej ( osoby powyżej 15 roku życia – pracujące, bezrobotne lub bierne zawodowo).

Jakie możne odnieść korzyści z udziału w projekcie:

  • wzrost odporności na stres,
  • zwiększenie motywacji do podejmowania różnych wyzwań, w tym zawodowych,
  • rozwój umiejętności interpersonalnych,
  • podniesienie kompetencji osobistych, niezbędnych do świadomego i efektywnego funkcjonowania w codziennym życiu.

Oferta dla uczestników:

  • Treningi z zakresu: rozwijania umiejętności społecznych, poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresem, zarządzania sobą w czasie (zajęcia praktyczne, warsztatowe).
  • Treningi relaksacyjne opracowane przez wykwalifikowanych psychologów. Treningi zmniejszają m.in. napięcie mięśni, zużycie tlenu, liczbę uderzeń serca, usprawniając równocześnie pracę mózgu.
  • Zajęcia sportowe lub rekreacyjne wybierane przez uczestników i realizowane w miejscach przez nich wskazanych.
  • Konsultacje z psychologiem

 

WAŻNE!

Uczestnicy opiekujący się osobami zależnymi (osobami starszymi, obłożnie chorymi, niepełnosprawnymi) mogą uzyskać refundację kosztów wynajęcia opiekunów na czas udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.

Jak zakwalifikować się do Programu?

Jak dokonać zgłoszenia?

Więcej na stronach Urzędu Miasta Łodzi – TUTAJ