Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) – Medycyna rodzinna

Serdecznie zachęcamy do korzystania z usług Centrum Medycznego AS-MEDICA  w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) w ramach kontraktu z NFZ.

Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej udzielane są ubezpieczonym, którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji wyboru. Osoba ubezpieczona może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Wybór lekarza, pielęgniarki, położnej POZ lub zmiana placówki medycznej może mieć miejsce nie częściej niż trzy razy w ciągu roku kalendarzowego.

W przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent jest zobowiązany do wniesienia opłaty w wysokości 80,-zł. Zwolnienie z opłaty obowiązuje w sytuacji, gdy zmiana wymuszona została czynnikami obiektywnymi (niezależnymi od ubezpieczonego).

Każdy Pacjent, który złoży stosowną deklarację w CM AS-MEDICA ma prawo do:

 • bezpłatnych konsultacji lekarza internisty, lekarza rodzinnego lub pediatry (konsultacje na miejscu i teleporady);

W trosce o komfort pacjenta i prawidłową organizację pracy Poradni POZ wizyty ustalane są na konkretne dni i godziny (od poniedziałku do piątku pomiędzy godzinami 8.00 – 18.00). Wyjątek stanowią stany nagłe stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta, które podlegają opiece poza kolejnością.

Umożliwiamy konsultacje drogą telefoniczną (teleporady), które stanowią w wybranych przypadkach alternatywną formę kontaktu w pacjentem. Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności takiej formy konsultacji, zachęcamy do założenia Indywidualnego Konta Pacjenta, co daje np. możliwość natychmiastowego odbioru e-recept wystawionych przez lekarza.

 • koniecznych badań diagnostycznych – laboratoryjnych, obrazowych, elektrokardiograficznych;Badania wykonywane wyłącznie na zlecenie lekarza POZ.
 • opieki Pięlęgniarki i Położnej;
 • przeprowadzenia badań bilansowych i wykonania szczepień obowiązkowych;
 • w przypadkach uzasadnionych pacjent ma prawo do wizyt domowych w godzinach wyznaczonych przez CM AS-MEDICA;

UWAGA!

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, nadal zachęcamy do korzystania z konsultacji drogą TELEPORADY. Sytuacja ta dotyczy zwłaszcza pacjentów z objawami infekcji (objawy ogólne lub infekcji dróg oddechowych). Po kontakcie z pacjentem w tej formie, lekarz podejmuje decyzję o możliwości lub konieczności stawienia się pacjenta osobiście w siedzibie CM AS-MEDICA.

Personel Centrum Medycznego AS-MEDICA jednocześnie stale prowadzi opiekę na nad pacjentami osobiście w gabinetach przychodni, starając się nie ograniczać dostępu do usług medycznych w wyniku pandemii koronawirusa.

Szczepienia, badania bilansowe i inne procedury planowe odbywają się po indywidualnym uzgodnieniu z lekarzem.

Personel POZ w CM AS-MEDICA:

 1. LEKARZE
 • dr Agata Kelm Warchoł (specjalista medycyny rodzinnej)
 • dr n. med. Katarzyna Wysoczyńska (specjalista medycyny rodzinnej)
 • dr n. med. Katarzyna Przybysz (specjalista pediatra)
 • dr Jakub Kubacki (specjalista pediatra)
 1. PIELĘGNIARKI
 • Monika Piórkowska
 • Anna Wiśniewska-Pachnowska
 1. POŁOŻNE
 • Dorota Potocka