Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) – Medycyna rodzinna

Serdecznie zachęcamy do korzystania z usług Centrum Medycznego AS-MEDICA  w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) w ramach kontraktu z NFZ.

Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej udzielane są ubezpieczonym, którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji wyboru. Osoba ubezpieczona może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Wybór lekarza, pielęgniarki, położnej POZ lub zmiana placówki medycznej może mieć miejsce nie częściej niż trzy razy w ciągu roku kalendarzowego.

W przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent jest zobowiązany do wniesienia opłaty w wysokości 80,-zł. Zwolnienie z opłaty obowiązuje w sytuacji, gdy zmiana wymuszona została czynnikami obiektywnymi (niezależnymi od ubezpieczonego).

Każdy Pacjent, który złoży stosowną deklarację w CM AS-MEDICA ma prawo do:

 • bezpłatnych konsultacji lekarza internisty, lekarza rodzinnego lub pediatry;

W trosce o komfort pacjenta i prawidłową organizację pracy Poradni POZ wizyty ustalane są na konkretny dni i godziny (od poniedziałku do piątku pomiędzy godzinami 8.00 – 18.00). Wyjątek stanowią stany nagłe stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta, które podlegają opiece poza kolejnością.

 • koniecznych badań diagnostycznych – laboratoryjnych, obrazowych, elektrokardiograficznych;

Badania wykonywane na zlecenie lekarza POZ.

 • w przypadkach uzasadnionych pacjent ma prawo do wizyt domowych w godzinach wyznaczonych przez CM AS-MEDICA;
 • opieki Pięlęgniarki i Położnej;
 • przeprowadzenia badań bilansowych i wykonania szczepień obowiązkowych;

Personel POZ w CM AS-MEDICA:

 1. LEKARZE
 • dr Agata Kelm Warchoł (specjalista medycyny rodzinnej)
 • dr n. med. Katarzyna Wysoczyńska (specjalista medycyny rodzinnej)
 • dr Małgorzata Górska (pediatra)
 1. PIELĘGNIARKI
 • Dorota Czemerych
 • Anna Wiśniewska-Pachnowska
 • Bożena Zachary
 1. POŁOŻNE
 • Dorota Potocka