Nocna i świąteczna opieka zdrowotna (NiŚOZ)

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

 

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, dni wolne i  święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie.

Zachęcamy do korzystania z interaktywnej mapy opublikowanej przez Oddział Łódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Mapa wskaże najbliższy (w linii prostej) punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Wystarczy wpisać adres, pod którym się znajdujemy. Nowe punkty nocnej pomocy przejęły opiekę nad pacjentami od 1 października 2017.

Dla mieszkańców Zgierza najbliższym, właściwym miejscem udzielania świadczeń NiŚOZ jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej – Curie w Zgierzu, przy ul. Parzęczewskej 35, tel.: 42 717 15 64.

Dane teleadresowe innych punktów NiŚOZ – kliknij poniżej.