Centrum Medyczne NZOZ
AS-MEDICA Sp. z o.o.

Łódzka 82/84
95-100 Zgierz
(os. Kurak)
NIP: 732-20-13-791
REGON: 473302335

 

tel./fax: (+48) 42 715 69 21 (rejestracja)

 

e-mail: info@asmedica.pl 

 

konto bankowe: bank BZ WBK

70 1090 2705 0000 0001 0360 2448

wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod nr 0000227772.

Wskazówki dojazdu
Wygodna lokalizacja w Zgierzu, na osiedlu Kurak, przy drodze krajowej nr 91 (Łódź – Zgierz – Ozorków – Łęczyca).
Dojazd własny – parking z wjazdem naprzeciwko stacji paliw Orlen i centrum handlowego „Centrum Zakupów”.
Dojazd komunikacją publiczną – linia tramwajowa z przystankami ok. 50 metrów od Centrum Medycznego AS-MEDICA. Tramwaje nr 45, 46. Przystanek: Łódzka – Kurak (Zgierz), nr przystanku 3097, 3098.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne NZOZ AS-MEDICA Sp. z o. o., z siedzibą w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 82/84.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  1. objęcie umową opieki medycznej,
  2. świadczenie usług medycznych,
  3. cele marketingowe związane z usługami świadczonymi przez administratora danych (w tym profilowanie),
  4. rozliczenia finansowe, dochodzenie ewentualnych roszczeń, rozpatrywanie skarg i reklamacji,
  5. archiwizacja dokumentacji i prowadzenie statystyk
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych osobowych, podmioty upoważnione przez Panią/Pana oraz podmioty uprawnione do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązującego prawa
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację w momencie, gdy kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 8. dostępu do danych osobowych,
 9. żądania sprostowania danych osobowych,
 10. żądania usunięcia danych osobowych, z wyłączeniem sytuacji, w których administrator danych osobowych jest zobligowany – na podstawie obowiązującego prawa – do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 11. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 12. przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od administratora danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu. W związku z tym ma Pani/Pan prawo do przesłania tych danych innemu administratorowi lub zwrócenia się o przesłanie Pani/Pana danych do innego administratora,
 13. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO i ustawy o ochronie danych osobowych.
 14. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z konieczności objęcia umową opieki medycznej oraz wynika z wymogów ustawowych i prawnych.
 15. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Celem profilowania jest promowanie działalności administratora danych w oparciu o Pani/Pana profil oraz w celu jak najlepszego dobrania do Pani/Pana potrzeb materiałów informacyjnych i promocyjnych. Do profilowania wykorzystywane są następujące dane: imię, nazwisko, wiek, płeć, język, data urodzenia, miejscowość, odwiedzane placówki, rodzaj nabywanych produktów medycznych, źródło pozyskania danych.
 16. Pani/Pana dane, które są przetwarzane na podstawie umowy opieki medycznej w celu świadczenia usług medycznych, będą przechowywane przez czas określony przez umowę opieki medycznej, przepisy prawa, a w prawnie uzasadnionych interesach administratora danych tj. ze względu na marketing i profilowanie do czasu wniesienia sprzeciwu.
Partnerzy medyczni: