Pacjenci korzystający z usług CM AS-MEDICA w ramach NFZ (Poradnia POZ) lub abonamentów medycznych naszych partnerów (LUXMED, ENEL-MED, MEDICOVER, POLMED, ALLIANZ, SKOK) mogą rezerwować wizyty na miejscu w recepcji (osobiście i poprzez osoby upoważnione) oraz telefonicznie. Do celów rejestracji usług potrzebne będą podstawowe dane osoby zapisywanej: imię, nazwisko, PESEL oraz określenie płatnika usług (NFZ, abonament).

Pacjenci korzystający z usług w formie pełnej odpłatności, poza powyższymi, mogą dodatkowo rejestrować wybrane wizyty on-line, za pomocą dedykowanego serwisu rejestracji. System e-rejestracji jest obecnie w fazie rozwijania, początkowo jego funkcjonalność może być ograniczona.

UWAGA! Pełna funkcjonalność systemu e-rejestracji dla pacjentów korzystających w formie pełnej odpłatności planowana jest na koniec pierwszego kwartału 2018 roku. Poinformujemy o tym na naszej stronie.