Laboratorium

CM AS-MEDICA umożliwia wykonanie szerokiego panelu badań laboratoryjnych. Współpracujemy z wiodącym na rynku polskim laboratorium, które wchodzi w skład Grupy DIAGNOSTYKA – największej sieci laboratoriów w Polsce. Od zawsze stawiamy nacisk na jakość i wiarygodność wyników. Gwarantem tego są systemy jakości zgodne z normami ISO 9001, ISO 17025, ISO 15189 oraz działanie zgodnie z zasadami Good Laboratory Practice.

Pobrania materiału do badań odbywają się CM AS-MEDICA w terminach :

  • wtorki:     7:30 – 9:30
  • czwartki:     7:30 – 9:30

Punkt pobrań obsługuje wszystkich pacjentów wymagających diagnostyki laboratoryjnej. Badania wykonywane są w ramach opieki POZ, umów abonamentowych, za pełną odpłatnością oraz na oddzielnych zasadach w ramach medycyny pracy.

Centrum Medyczne AS-MEDICA jest użytkownikiem laboratoryjnego sytemu teleinformatycznego, pozwalającego na szybki dostęp do wyników i dającego możliwość ich przesłania celem dalszych konsultacji.

 

Bliższych informacji udzieli nasz personel.