Diagnostyka kardiologiczna

Od wielu lat CM AS-MEDICA angażuje się się w poprawę opieki nad pacjentami z chorobami układu krążenia. Dlatego też stworzono Centrum Opieki Kardiologicznej, które umożliwia szeroką nieinwazyjną diagnostykę chorób serca. Całość nadzoruje specjalista kardiolog, dr n. med. Wojciech Piesiewicz.

Zdajemy sobie sprawę, że nie tylko ważne jest rozpoznanie chorób, ale ich właściwe leczenie, a następnie kontrola nad przebiegiem leczenia. Polski system opieki kardiologicznej zrobił znaczny postęp w dziedzinie leczenia choroby wieńcowej (liczne pracownie hemodynamiczne) oraz w profilaktyce zaburzeń rytmu i zgonów sercowych (układy stymulujące, kardiowertery-defibrylatory, resynchronizatory). Dlatego swoją uwagę skupiamy też na pacjentach, który przebyli poważne zdarzenia kardiologiczne i wymagają dalszej kontroli i korekt farmakoterapii. Trzeba pamiętać, że wszczepiony stent do naczyń wieńcowych może ulec zakrzepowi przy zaniechaniu lub niewłaściwie stosowanej terapii, a zaimplantowany rozrusznik nie dawać spodziewanej poprawy, gdy nie wdroży się odpowiedniego w tej sytuacji leczenia.

Zajmujemy się również badaniami osób zdrowych, aktywnych fizycznie, planujących udział w zawodach sportowych. Należy pamiętać, że popularne dzisiaj sporty wytrzymałościowe, jak maratony lub triatlon, stanowią duże obciążenia dla układu krążenia i razie niezdiagnozowanych zaburzeń, mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia.

 

Obecnie zapewniamy diagnostykę  z użyciem wysokiej klasy, najnowszych technologicznie urządzeń, które znacząco usprawniają proces badań.

Wykonujemy:

  • ECHO serca (z możliwością archiwizacji i przesłania obrazów drogą elektroniczną)
  • Holter EKG (rejestracja 24 godzinna)
  • Badania EKG spoczynkowe (12 odprowadzeniowe z możliwością przesłania w formacie PDF)
  • Badania EKG wysiłkowe (próby wysiłkowe) na bieżni lub cykloergometrze
  • Holter ciśnienia tętniczego (monitorowanie 24-godzinne ciśnienia tętniczego, tzw. ABPM)