Program Szybkiej Diagnostyki Chorób Brzucha

Przepraszamy.

W chwili obecnej program jednodniowej diagnostyki przewodu pokarmowego został czasowo wstrzymany.

Jednocześnie nadal zapraszamy do wykonywania badań wchodzących w zakres diagnostyki dolegliwości brzusznych, w dostępnych terminach.

Poinformujemy niezwłocznie o ponownym uruchomieniu w/w programu.